Białe certyfikaty – Uzyskaj świadectwo efektywności energetycznej

Białe certyfikaty to świadectwa efektywności energetycznej wydawane za uzyskany efekt energetyczny (oszczędności energii) w wyniku realizacji przedsięwzięcia modernizacyjnego.

Świadectwa przyznawane są na podstawie wniosków składanych w Urzędzie Regulacji Energetyki (URE). Każdy wniosek podlega indywidualnej weryfikacji i musi zawierać audyt efektywności energetycznej określający efekt energetyczny realizowanego przedsięwzięcia.

Białe certyfikaty są formą dofinansowania możliwą do uzyskania w ramach realizacji przedsięwzięć proefektywnościowych, takich jak:

  • wymiana odcinka wyeksploatowanej sieci ciepłowniczej na nową sieć preizolowaną,
  • wymiana wyeksploatowanych pomp, wentylatorów lub innych urządzeń (wraz z napędem) na urządzenia dopasowane do nowego punktu pracy z zastosowaniem nowego, bardziej efektywnego systemu sterowania,
  • zabudowa instalacji odzysku ciepła odpadowego,
  • wymiana oświetlenia na energooszczędne itp.

Jeśli chcesz, aby efektywne zarządzanie energią przyniosło oszczędności w Twojej firmie, skontaktuj się z nami  – wspólnie wybierzemy najlepsze, dedykowane rozwiązanie.
(Skontaktuj się z nami – link do formularza)