KLIENT BIZNESOWY

Zoptymalizuj koszty zużycia energii w Twojej firmie i zyskaj niezależność energetyczną i bezpieczeństwo!

Niezależność energetyczna

w dobie kryzysu energetycznego i gospodarczego, własna energia elektryczna jest podstawowym warunkiem płynnego i niezakłóconego funkcjonowania przedsiębiorstwa

Bezpieczeństwo finansowe

W przypadku własnej instalacji energetycznej koszty mają charakter stały, można więc je przewidzieć i uwzględnić w planach finansowych.

Dekarbonizacja

Zielona energia to nie tylko strategiczny element założeń polityki klimatycznej, ale także szansa na zwiększenie swojej konkurencyjności i zbudowanie wizerunku firmy nowoczesnej i odpowiedzialnej w aspekcie ochrony środowiska.

Hybrydowe instalacje energetyczne

Optymalizacja kosztów zużycia energii elektrycznej

Formularz kontaktowy - Klienci biznesowi

blank

Rozwiązania dla systemu ON-GRID i OFF-GRID

Rozwiązania z zakresu optymalizacji zużycia energii mają zastosowanie zarówno w przypadku instalacji podłączonej do sieci (on-grid), jak i autonomicznej instalacji energetycznej (off-grid). W przypadku braku połączenia z siecią energetyczną, wyprodukowana energia jest magazynowana w akumulatorach, a następnie pobierania przez odbiorcę w dowolnym momencie.

Formularz kontaktowy - Klienci indywidualni