Formuła ESCO – alternatywny sposób finansowania inwestycji

ESCO – Energy Saving Company, czyli firma oszczędzającea energię poprzez optymalizację i obniżenie jej zużycia. ESCO to formuła realizacji inwestycji, której celem jest wprowadzenie w przedsiębiorstwie stałych oszczędności energii dzięki działaniom podjętym we współpracy z wykonawcą specjalizującym się w usługach energetycznych. Finansowanie w formule ESCO doskonale sprawdza się tam, gdzie zleceniodawca nie jest w stanie przeznaczyć środków na cele modernizacji energetycznej z uwagi na zbyt wysoką cenę ich przeprowadzenia.

Modele umów realizowanych w formule ESCO

Model EPC to umowa pomiędzy firmą ESCO i klientem o podziale korzyści z generowanej oszczędności energii będącej efektem wdrożenia środków poprawy efektywności energetycznej, to także podział wszelkich ryzyk. Tempo spłaty inwestycji ustalone jest w oparciu o przyjęty w umowie harmonogram i wprost związane jest z osiąganym poziomem poprawy efektywności energetycznej.

Inny wariant to taki, gdzie Klient odpowiada za finansowanie, a firma ESCO daje gwarancję uzyskania oszczędności energii. Istnieją także umowy, które przewidują całkowitą cesję na firmę ESCO wartości oszczędności z tytułu zmniejszonych kosztów, aż do całkowitej spłaty inwestycji. Coraz popularniejszym rozwiązaniem staje się kontrakt o zarządzanie zużyciem energii, na podstawie którego firma ESCO otrzymuje wynagrodzenie za świadczenie usługi utrzymania i zarządzania daną instalacją bądź obszarem.

Jeśli chcesz, aby efektywne zarządzanie energią przyniosło oszczędności w Twojej firmie, skontaktuj się z nami  – wspólnie wybierzemy najlepsze, dedykowane rozwiązanie.