Nowoczesna firma przyjazna środowisku

Wizerunek firmy na rynku jest jedną z kluczowych kwestii odpowiedzialnych za rozwój i nawiązywanie współpracy z nowymi Kontrahentami. Warto zwrócić uwagę, że obecnie dużą wartość ma uwzględnienie aspektu środowiskowego w budowaniu strategii marketingowej i sprzedażowej.

Jakie działania należy podjąć, aby nasza firma była przyjazna środowisku?

Oto pięć porad, które pomogą firmie postępować z odpadami tak, by lepiej chronić środowisko.

1. Projektowanie dla recyklingu

Projektowanie dla recyklingu zakłada stworzenie produktu w taki sposób, aby po zakończeniu pierwszego cyklu jego życia uzyskać jak najwyższy wskaźnik odzysku.

2. Segregacja odpadów

Racjonalna segregacja odpadów i ich recykling, a przy tym wyraźne oznaczenie pojemników i edukacja pracowników przyczyniają się do zwiększenia poziomu odzysku odpadów powstających w przedsiębiorstwie.

3. Optymalizacja gospodarowania odpadami

Dopasowanie wielkości i rodzaju pojemników do ilości wytwarzanych odpadów, automatyzacja systemu gromadzenia odpadów czy zastosowanie urządzeń redukujących objętość, tzw. prasokontenerów. Wszystko to pozwala na zmniejszenie ilości odpadów przeznaczonych do składowania i ograniczenie zanieczyszczenia środowiska wynikającego z ich transportu.

4. Polityka „zero odpadów na składowisko”

Firma wraz z operatorem odpowiadającym za zagospodarowanie odpadami danego przedsiębiorstwa aktywnie poszukuje rozwiązań pozwalających na recykling, ponowne wykorzystanie
lub – w najtrudniejszym przypadku – spalanie z odzyskiem energii. Na realizację polityki „zero odpadów na składowiska” bezpośredni wpływ mają zarówno projektowanie dla recyklingu, jak i sortowanie odpadów.

5. Edukacja pracowników

Ważnym aspektem w zakresie ochrony środowiska jest edukacja pracowników, ponieważ to ich bezpośrednie działania w największym stopniu decydują, na ile rozwiązania przedstawione w powyższych punktach realizowane są w praktyce.

Jeśli chcesz, aby efektywne zarządzanie energią przyniosło oszczędności w Twojej firmie, skontaktuj się z nami  – wspólnie wybierzemy najlepsze, dedykowane rozwiązanie.